גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'ID' => 31,
             'Name' => 'אופקים',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'ID' => 158,
                           'Stairs' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 31,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               }
                          },
                     'ID' => 158,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ShowsQty' => 2
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 12,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'Stairs' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Active' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0
                          },
                     'ID' => 1688
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Active' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942',
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1272,
                           'Stairs' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'Parking' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 710,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.912942',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа' }, 'RowsAmount' => 22, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 193, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1272, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' } ], 'Name' => 'איירפורט סיטי', 'ID' => 193 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Name' => 'Театры Эйлата' }, 'Longitude' => '34.953724', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Incline' => 2, 'CityID' => 32, 'ImageHeight' => 677, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 580, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 677, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '29.555173', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 567, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ID' => 580 } ], 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32 }, { 'ID' => 63, 'Halls' => [ { 'ID' => 168, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 403, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 63, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.1933261', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Image2Height' => 403, 'ID' => 168, 'Stairs' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 192, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.1037715', 'Parking' => 3 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'אריאל' }, { 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 527, 'Hall' => { 'ID' => 527, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 529, 'GoogleMapAddress' => 'העצמאות 60, אשדוד', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=%2C1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D4%u05E2%u05E6%u05DE%u05D0%u05D5%u05EAx60&UserEarthX=116206&UserEarthY=1133257&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&MinX=115396&MinY=1132597&MaxX=117016&MaxY=1133917&PNGLayers=107', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 1108, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.7911471', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'CityID' => 10, 'ImageHeight' => 529, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רובע סיטי, רחי העצמאות 60', 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. Ацмаут, 60', 'Name' => 'Спортивный зал а-Кирья Ашдод' }, 'Longitude' => '34.6422237', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600 } }, { 'ID' => 136, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 399, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.792616', 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 136, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Image2Height' => 530, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 10, 'ImageHeight' => 530, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод' }, 'Longitude' => '34.637338', 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ShowsQty' => 5 }, { 'ShowsQty' => 20, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.636347', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод' }, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Address' => 'דרך ארץ 1' }, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 775, 'CityID' => 10, 'RowsAmount' => 27, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Image2Height' => 775, 'Stairs' => 0, 'ID' => 876, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.79299', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 931, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 876 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ID' => 133, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Incline' => 2, 'CityID' => 10, 'Gangways' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.' }, 'Longitude' => '34.637185', 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '31.791868', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 133, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 1, 'Shelter' => 0 } }, { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Shelter' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Image2Height' => 600, 'Stairs' => 2, 'ID' => 438, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.77819', 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 399, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.649463', 'Ru' => { 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод' }, 'He' => { 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Address' => 'רח' קק"ל 90' }, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 600, 'CityID' => 10, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Lift' => 1 }, 'ID' => 438 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 10, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод' }, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'ID' => 2005, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 2005 } ], 'ID' => 10 }, { 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.664702', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 847, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 6, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 92, 'Image2Height' => 839, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.562052', 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 839, 'CityID' => 33, 'RowsAmount' => 26, 'Incline' => 2 }, 'ID' => 92, 'ShowsQty' => 18, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1666, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 33, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1666 }, { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1665, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => '34.564957', 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 33, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1665, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957' } } ] }, { 'ID' => 34, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ID' => 85, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 408, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Latitude' => '31.238539', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 85, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Image2Height' => 520, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז צעירים באר שבע', 'ImageHeight' => 520, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 34, 'Incline' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.78716' } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 34, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1668, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1668, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1747, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 34, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'ID' => 1747, 'Stairs' => 0 } } ], 'Name' => 'באר שבע' }, { 'Name' => 'בית שמש', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1880, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.748436', 'RowsAmount' => 17, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 64, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.993385', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.' }, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 } } ], 'ID' => 64 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 53, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 18, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 11, 'ImageHeight' => 622, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.7572707', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3' }, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Image2Height' => 622, 'ID' => 53, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 575, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.0206112', 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' } ], 'Name' => 'בת ים', 'ID' => 11 }, { 'ID' => 155, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 155, 'Gangways' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.848466', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Address' => 'ул. Нахум 1' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.079168', 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'ID' => 1540, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1540 } ], 'Name' => 'גבעת שמואל' }, { 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 28, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 12, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' }, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1659, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1659 } ], 'ID' => 12 }, { 'ID' => 13, 'Name' => 'גני תקווה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'ID' => 1669, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 13, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1669 } ] }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 263, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.895859', 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'CityID' => 78, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 850, 'RowsAmount' => 15, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 3, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 263, 'Image2Height' => 850, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Latitude' => '32.157589', 'Parking' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 236, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ShowsQty' => 17, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2044, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.132891', 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך הים', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок' }, 'Longitude' => '34.889934', 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 78, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 2044 } ], 'ID' => 78 }, { 'ID' => 5, 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1670, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 5, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef }, 'ID' => 1670, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ShowsQty' => 24 }, { 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.842952', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'CityID' => 5, 'ImageHeight' => 845, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Image2Height' => 845, 'ID' => 563, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.166208', 'Parking' => 3, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 280 }, 'ID' => 563 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.163649', 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'ID' => 1484, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 5, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1484 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'ID' => 1872, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.174431', 'RowsAmount' => 10, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 5, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.85295', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Address' => 'רח' רביבים 14' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1872, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה' } ] }, { 'ID' => 42, 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 42, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1671, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1671, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' } ] }, { 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends חדרה', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Name' => 'Friends Хадера' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 10, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 43, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 1, 'SeatsAmount' => 182, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 142, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 142, 'Name' => 'Friends חדרה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.914142', 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 606, 'CityID' => 43, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.439355', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 360, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 143, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Image2Height' => 606 }, 'ID' => 143 } ], 'ID' => 43 }, { 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'ID' => 551, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 15, 'ImageHeight' => 365, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.790814', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Спортивный центр Кирьят Шарет Холон', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 27' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'Address' => 'רח' גבעת התחמושת 27' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 1087, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.005944', 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.005944, 34.790814', 'Image2Height' => 365, 'Stairs' => 0, 'ID' => 551, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6600x%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DFx%u05D2%u05D1%u05E2%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05D7%u05DE%u05D5%u05E9%u05EAx27%2C&UserEarthX=130309&UserEarthY=1156977&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ID' => 1727, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'ID' => 1727, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 15, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ID' => 59, 'Hall' => { 'Image2Height' => 702, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Stairs' => 2, 'ID' => 59, 'DoorsAmount' => 6, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 570, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.00688', 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 15, 'ImageHeight' => 702, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.791006', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600 }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון' }, { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 15, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.794325', 'Ru' => { 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.002645', 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1941, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1941 }, { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1728, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 15, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Холон', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'ID' => 1728, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0 } } ], 'Name' => 'חולון' }, { 'ID' => 7, 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 7, 'ImageHeight' => 867, 'Gangways' => 4, 'RowsAmount' => 21, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.010532', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 501, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.790971', 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 867, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Stairs' => 2, 'ID' => 215, 'DoorsAmount' => 6, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 199, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.8159518', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 1, 'ID' => 651, 'Image2Height' => 706, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 706, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.9925609' }, 'ID' => 651, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית הגפן חיפה' }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 505, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.81913', 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Image2Height' => 935, 'ID' => 163, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 21, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 935, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '35.066528', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14' } }, 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 290, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, חיפה', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 357, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 286, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Ru' => { 'Name' => 'Церковь Сент Джон Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית סנט ג'ון חיפה' }, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 357, 'Name' => 'כנסיית סנט ג'ון חיפה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.991823', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מסדה 36', 'Name' => 'מרכז העיר חיפה' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Масада, 36', 'Name' => 'Городской театральный центр Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.809764, 34.991823', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1769, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.809764', 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 22, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1769 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Shelter' => 2, 'DoorsAmount' => 9, 'Stairs' => 2, 'ID' => 99, 'Image2Height' => 732, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Latitude' => '32.791338', 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 2105, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.965069', 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'ImageHeight' => 732, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 6, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 40, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 99 }, { 'ID' => 209, 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'ImageHeight' => 615, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 16, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.9728262', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Image2Height' => 615, 'Stairs' => 2, 'ID' => 209, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 497, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.8203168', 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 106, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'ImageHeight' => 528, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 8, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.985592', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138' }, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 528, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'ID' => 106, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 1222, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.803197', 'Parking' => 4 } }, { 'ID' => 102, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 7, 'ImageHeight' => 687, 'RowsAmount' => 17, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.985138', 'SeatsAmount' => 473, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.803414', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 102, 'Image2Height' => 687, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1724, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 7, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1724, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0 } }, { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 159, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.80327', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 237, 'Image2Height' => 500, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 3, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 500, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.9846462' }, 'ID' => 237 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '35.074321', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.' }, 'RowsAmount' => 29, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 772, 'Gangways' => 3, 'CityID' => 7, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.82173', 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 1099, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Image2Height' => 772, 'ID' => 162, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 162 }, { 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1725, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.529639', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'CityID' => 96, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 900, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.796007', 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 747, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 900, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'ID' => 409, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 409, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ], 'ID' => 96 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 658, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.' }, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' }, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 496, 'CityID' => 16, 'RowsAmount' => 18, 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.874438', 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 496, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Stairs' => 0, 'ID' => 658 }, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ShowsQty' => 25 } ], 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16 }, { 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 308, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 17, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 17, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.888107', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 308, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 386, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.030568' } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ID' => 1165, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Parking' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'ID' => 1165, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Address' => 'רח' החרושת 2' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2' }, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 17, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0 } } ], 'ID' => 17 }, { 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם', 'Halls' => [ { 'ID' => 184, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 184, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 45, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Name' => 'Театр Йокнеама' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' }, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ShowsQty' => 4 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'ID' => 837, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.753725', 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 30, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13' }, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 837 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ימק"א', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'ID' => 1674, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'ימק"א' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'ИМКА', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 30, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1674 }, { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1346, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Incline' => 0, 'CityID' => 30, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит' }, 'Longitude' => '35.221921', 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1346, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.76514', 'Parking' => 1, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 30, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מנזר רטיסבון', 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2014, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 2014 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 30, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ гваим Гило', 'Address' => 'ул. Цвия ве-Ицхак, 24' }, 'He' => { 'Name' => 'מרכז גבהים גילה', 'Address' => 'רח' צביה ויצחק 24', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.183852', 'SeatsAmount' => 240, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.73307', 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2080, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.733070, 35.183852', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 2080, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז גבהים גילה' }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ID' => 260, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Stairs' => 0, 'ID' => 260, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 30, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'ID' => 1681, 'Hall' => { 'ID' => 1681, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 30, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Address' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим' }, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'ID' => 1679, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 1679, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 30, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ShowsQty' => 26 } ], 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30 }, { 'ID' => 18, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1767, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'CityID' => 18, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1767, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, { 'ShowsQty' => 32, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1648, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 18, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות כפר סבא', 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1648 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 18, 'Gangways' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.17279', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'ID' => 1354, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1354 } ], 'Name' => 'כפר סבא' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Маале Орт, 15', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кармиэль', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'Address' => 'רח' מעלה אורט 15', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.280867', 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'CityID' => 46, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx176593x1257407%2C&UserEarthX=176541&UserEarthY=1257444&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 219, 'Image2Height' => 403, 'GoogleMapAddress' => '32.911346, 35.280867', 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.911346', 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ID' => 219 }, { 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128, 'Hall' => { 'Distance' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 780, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.914962', 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 629, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Stairs' => 2, 'ID' => 128, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 46, 'ImageHeight' => 629, 'Gangways' => 3, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.' } } } ], 'Name' => 'כרמיאל', 'ID' => 46 }, { 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1686, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1686, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 126 }, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ShowsQty' => 6 } ], 'ID' => 126 }, { 'Name' => 'מגדל העמק', 'Halls' => [ { 'ID' => 155, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.6749051', 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 661, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 155, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Image2Height' => 690, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Address' => 'ул. Израэль, 5' }, 'Longitude' => '35.2365385', 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'CityID' => 47, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 47 }, { 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'ID' => 1660, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1660, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => '35.014734', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49' }, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 20, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ShowsQty' => 25 }, { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.00915', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 20, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1891, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '31.902651', 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 500 }, 'ID' => 1891 } ], 'Name' => 'מודיעין' }, { 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.494997', 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 618, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 22, 'Incline' => 2, 'CityID' => 41, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот' }, 'Longitude' => '35.51472', 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 618, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'אולם הקימרון' } ], 'ID' => 41 }, { 'ID' => 127, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 520, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.6466026', 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 644, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Image2Height' => 630, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 630, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 127, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль' }, 'Longitude' => '34.965035', 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 644, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל' }, { 'ID' => 248, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 2059, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2059, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'Parking' => 3, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Longitude' => '34.913311', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 248, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ID' => 305, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон' }, 'He' => { 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.911249', 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 86, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Incline' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 1, 'ID' => 305, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.13302', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 390, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2 } } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'ID' => 86 }, { 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'Halls' => [ { 'ID' => 2084, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'ID' => 2084, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 429, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.310059', 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 251, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.908897', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 251 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1455, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1455, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.981472', 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 206, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.08482', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' } ], 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206 }, { 'ID' => 108, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 502, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Address' => 'סמוך לבית שמש' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша' }, 'Longitude' => '34.976521', 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 108, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.724542', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 502, 'Stairs' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל' } } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, { 'ID' => 73, 'Halls' => [ { 'ID' => 1273, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 73, 'RowsAmount' => 24, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1273, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 560, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Latitude' => '31.772918', 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ], 'Name' => 'מעלה אדומים' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 713, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '33.023184', 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 490, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Stairs' => 0, 'ID' => 713, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'Ru' => { 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' }, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 49, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ShowsQty' => 4 } ], 'Name' => 'מעלות', 'ID' => 49 }, { 'ID' => 50, 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Image2Height' => 712, 'ID' => 91, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 585, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '33.01026', 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 712, 'CityID' => 50, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '35.100347', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' }, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' } ], 'Name' => 'נהריה' }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'ID' => 333, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.313034', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'דרך החטיבות 4' }, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 0, 'CityID' => 51, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Image2Height' => 442, 'ID' => 333, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 650 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'ID' => 296, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'CityID' => 51, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 296, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 51, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона' }, 'He' => { 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2050, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 2050 } ], 'ID' => 51 }, { 'ID' => 21, 'Name' => 'נס ציונה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ShowsQty' => 31, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.930777', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 752, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 6, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 177, 'Image2Height' => 479, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1' }, 'He' => { 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Address' => 'רח' השיריון 1' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.796215', 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות נס ציונה', 'CityID' => 21, 'Gangways' => 4, 'ImageHeight' => 479, 'RowsAmount' => 29, 'Incline' => 2 }, 'ID' => 177 }, { 'ID' => 1469, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.92931', 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 381, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1469, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона' }, 'Longitude' => '34.813248', 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Incline' => 0, 'CityID' => 21, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה' } ] }, { 'ID' => 37, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 37, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.586268', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.41598', 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1564, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1 } } ], 'Name' => 'נתיבות' }, { 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1345, 'Hall' => { 'ID' => 1345, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.278535', 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 22, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Address' => 'בני ברמן 6' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания' }, 'Longitude' => '34.845944', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'ID' => 1430, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.869838', 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 22, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1430, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.304928', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 321, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, { 'ID' => 119, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 119, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 22, 'RowsAmount' => 9, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1687, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 22, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1687, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'ID' => 118, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 118, 'Image2Height' => 372, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.3009928', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 424, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Name' => 'Матнас Дора Нетания', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נחום 35', 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.8598411', 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 372, 'CityID' => 22, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 } } ], 'ID' => 22 }, { 'Name' => 'סביון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.875716', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'Address' => 'רח' גן השקמים סביון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ а-тарбут Савьон', 'Address' => 'ул. Ган а-Шкамим Савьон', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 18, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 161, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.044517', 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 282, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.044517, 34.875716', 'ID' => 1310, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1310 } ], 'ID' => 161 }, { 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 639, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.928829', 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 53, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 639, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' } ], 'ID' => 53 }, { 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Gangways' => 3, 'CityID' => 54, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' }, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15' }, 'Longitude' => '35.288414', 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.613534', 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 457, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 457, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' } ], 'Name' => 'עפולה' }, { 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.47295', 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2073, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 55, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Пика', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана' } }, 'ID' => 2073 }, { 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 588, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Gangways' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 55, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.970051', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана' } }, 'ID' => 588 } ] }, { 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.0855671', 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 1, 'SeatsAmount' => 156, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1121, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.8724555', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 11, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 8, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1121 }, { 'ID' => 1749, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'ID' => 1749, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.103528', 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Longitude' => '34.877104', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Gangways' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 8, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ShowsQty' => 11 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1791, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Address' => '' }, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 8, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква' }, 'ID' => 1791, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ShowsQty' => 29 }, { 'ID' => 855, 'Hall' => { 'ID' => 855, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 1, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.1893661', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 8, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.8706162', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 79, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 2, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Image2Height' => 714, 'ID' => 79, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.087587', 'Parking' => 4, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 364, 'Longitude' => '34.888287', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 20, 'Incline' => 1, 'ImageHeight' => 714, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 8, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2 } }, { 'ID' => 2048, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3' }, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 8, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Stairs' => 0, 'ID' => 2048, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 313 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' } ], 'ID' => 8 }, { 'Name' => 'קדימה', 'Halls' => [ { 'ID' => 374, 'Hall' => { 'Image2Height' => 449, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'ID' => 374, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 396, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.275292', 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'CityID' => 23, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 449, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.911003', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима' }, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' } ], 'ID' => 23 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 175, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'CityID' => 66, 'ImageHeight' => 542, 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.801411', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 664, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.867439', 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Image2Height' => 542, 'ID' => 175, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1 } } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66 }, { 'ID' => 87, 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.952124', 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'CityID' => 87, 'ImageHeight' => 333, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 28, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.452967', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 842, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 312, 'Image2Height' => 333, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124' }, 'ID' => 312, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 203, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 203, 'Stairs' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 1016, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.742992', 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 4, 'CityID' => 72, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '35.07404', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 17, 'Name' => 'יד למגינים יגור' } ], 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'ID' => 72 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат' }, 'Longitude' => '35.223953', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 515, 'CityID' => 118, 'Gangways' => 1, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.675299', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 696, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Shelter' => 0, 'ID' => 550, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Image2Height' => 515 }, 'ID' => 550, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת' } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'ID' => 118 }, { 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'ID' => 739, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 142, 'ImageHeight' => 645, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Address' => 'Киббуц Кинерет' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.723787', 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 739, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Image2Height' => 645, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'בן-ציון כינרת' } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת' }, { 'ID' => 69, 'Name' => 'קרית אונו', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'CityID' => 69, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'Ru' => { 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1092, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1092, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 69, 'ImageHeight' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מרתף אמנותי קרית אונו', 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'ID' => 1546, 'Stairs' => 2, 'Shelter' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.054894' }, 'ID' => 1546 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'ID' => 655, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 628, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'RowsAmount' => 21, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 39, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 655 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'ID' => 1396, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'Address' => 'שד' מלכי ישראל 183', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Кохав Давид Кирьят-Гат', 'Address' => 'ул. Малкей Исраэль 183' }, 'Longitude' => '34.759326', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 6, 'Incline' => 0, 'CityID' => 39, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.603753', 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 180, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1396, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.603753, 34.759326', 'Image2Height' => 0 } } ], 'Name' => 'קרית גת', 'ID' => 39 }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1925, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 9, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'Image2Height' => 326, 'ID' => 1925, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.846411', 'Distance' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 2537, 'Longitude' => '35.081256', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин' }, 'RowsAmount' => 26, 'Incline' => 2, 'CityID' => 59, 'Gangways' => 4, 'ImageHeight' => 326, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'CityID' => 59, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. Дакар 11' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' דקר 11' }, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Image2Height' => 403, 'Stairs' => 0, 'ID' => 849, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.841732', 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 849, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 59, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'ID' => 1683, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ID' => 1683, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 34 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 162, 'ImageHeight' => 461, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.746996', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 461, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'ID' => 885, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 397, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '31.730202', 'Parking' => 2 }, 'ID' => 885 } ], 'Name' => 'קרית מלאכי', 'ID' => 162 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 24, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1854, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '' } }, { 'ID' => 1975, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1975, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 24, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.9442' }, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'ראש העין', 'ID' => 24 }, { 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 461, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 4, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Задаль, 3' }, 'Longitude' => '34.8050549', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 461, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 71, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.8073574', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион' }, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 4, 'ImageHeight' => 445, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 249, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 445, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Stairs' => 0, 'ID' => 71 } }, { 'ShowsQty' => 46, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ID' => 1700, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1700, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 4, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '31.964426', 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 362, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Image2Height' => 598, 'Stairs' => 2, 'ID' => 68, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.799322', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион' }, 'He' => { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 598, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 4, 'RowsAmount' => 16, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 68, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ShowsQty' => 8 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1702, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 4, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 1702 } ] }, { 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 2, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'ID' => 1499, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.887033', 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 8, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 25, 'CombinedName' => 'הופעות אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1499 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Stairs' => 0, 'ID' => 2024, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Address' => 'ул. Яаков 48' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 25, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 23, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 2024, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1698, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 25, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1698, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0 } } ], 'ID' => 25 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.9300851', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 625, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 582, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 470, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.8663685', 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'CityID' => 26, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 470 }, 'ID' => 582 } ], 'Name' => 'רמלה', 'ID' => 26 }, { 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'ID' => 2051, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2051, 'Shelter' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.084349', 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 27, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'Ru' => { 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'Salon De Tango' }, { 'ID' => 186, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.802498', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Address' => 'רח' היצירה 3' }, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 27, 'ImageHeight' => 536, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Image2Height' => 536, 'Stairs' => 2, 'ID' => 186, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.08488', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 550, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ShowsQty' => 19 }, { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1695, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 27, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1695 } ], 'ID' => 27 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1692, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 28, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1692, 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' } ], 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28 }, { 'ID' => 29, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ShowsQty' => 13, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 310, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 180, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 29, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ID' => 180 }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1691, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 29, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef }, 'ID' => 1691, 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'רעננה' }, { 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.99984', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 491, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 697, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.945533', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 71, 'ImageHeight' => 697 }, 'ID' => 491 } ], 'Name' => 'שוהם' }, { 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.760062', 'Ru' => { 'Info' => 'Первый этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'קומת קרקע', 'Address' => 'דרך שלמה 2', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו' }, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Stairs' => 1, 'ID' => 2032, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.054515', 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 2032, 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 264, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'Image2Height' => 405, 'ID' => 264, 'Stairs' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 364, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.1269413', 'RowsAmount' => 12, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 405, 'Gangways' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.8039627', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель' }, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600 } }, { 'ID' => 471, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'ID' => 471, 'Image2Height' => 888, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Latitude' => '32.11062', 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 1161, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.803364', 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 888, 'Gangways' => 4, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 495, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 1, 'Pit' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.79187', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели' }, 'He' => { 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 495, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Stairs' => 2, 'ID' => 51, 'DoorsAmount' => 3, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 404, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.074643', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 51, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, { 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ID' => 1608, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.069364', 'Parking' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.788062', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1608 }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1948, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.054537', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 30, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1948, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 670, 'CityID' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 25, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.79083', 'Lift' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 2, 'ID' => 5, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Image2Height' => 670, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 896, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.090399', 'Parking' => 4, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 5, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ShowsQty' => 14 }, { 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 167, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.051536', 'Parking' => 1, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1364, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.757599' }, 'ID' => 1364 }, { 'ID' => 1706, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1706, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו' }, 'ShowsQty' => 32, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, { 'ID' => 270, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.0783845', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 242, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 270, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 651, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман' }, 'Longitude' => '34.7883795', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 651 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בניין מגורים', 'ID' => 2085, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.787315', 'Ru' => { 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Жилое здание', 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2085, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.067462', 'Parking' => 0, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0 } }, { 'Name' => 'בניין מגורים', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2063, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Name' => 'בניין מגורים' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Name' => 'Жилое здание' }, 'Longitude' => '34.749189', 'IsPseudoHall' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בניין מגורים', 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2063, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.046187', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1707, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1707, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 227, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.808187', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים' }, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 4, 'ImageHeight' => 370, 'CityID' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 1, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Image2Height' => 370, 'Stairs' => 2, 'ID' => 227, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.099004', 'Parking' => 4, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 4, 'SeatsAmount' => 941, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'ID' => 2072, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.098361', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Stairs' => 0, 'ID' => 2072, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 42, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'האנגר 11', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив' }, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות האנגר 11 תל אביב', 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Stairs' => 0, 'ID' => 23 }, 'ID' => 23 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות תל אביב', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1705 }, 'ID' => 1705, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 2038, 'Hall' => { 'ID' => 2038, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 7637, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.061269', 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 30, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 7, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Address' => 'ул. Игаль Алон' }, 'Longitude' => '34.791474', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' }, { 'ID' => 579, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 579, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 1704, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1704, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0 } }, { 'ID' => 1742, 'Hall' => { 'CombinedName' => 'הופעות הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1742, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 1711, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1711 } }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1721, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ID' => 1721, 'ShowsQty' => 57, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות' }, { 'ID' => 1920, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1920, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.075088', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.782006', 'IsPseudoHall' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מועדון Gray תל אביב', 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Tassa', 'ID' => 2061, 'Hall' => { 'ID' => 2061, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051420, 34.766377', 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.05142', 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Tassa', 'Address' => 'רח' היסוד 4', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Tassa', 'Address' => 'ул. а-Ясод 4' }, 'Longitude' => '34.766377', 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ID' => 771, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.' }, 'Longitude' => '34.782006', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 771, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.074314', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'DoorsAmount' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1803, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1803 }, { 'ID' => 598, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.074314', 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 800, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'ID' => 598, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'ID' => 394, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.076892', 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.792629', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 394 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.0511196', 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1217, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ShowsQty' => 22 }, { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 920, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' }, 'Longitude' => '34.773243', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 920, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'ID' => 1548, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1548, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב' }, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ShowsQty' => 31, 'ID' => 354, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.068313', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 354, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'DoorsAmount' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.782994' } }, { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 20, 'Incline' => 2, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 547, 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.786784', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 547, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'ID' => 241, 'Stairs' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 620, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.049449' }, 'ID' => 241 }, { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 272, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'ID' => 272, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'Image2Height' => 566, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.051234', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 394, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.762777', 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 566, 'RowsAmount' => 13, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1722, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1722 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ID' => 205, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.780477', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 539, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.082174', 'Parking' => 4, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 314, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'Image2Height' => 539, 'Stairs' => 2, 'ID' => 205 } }, { 'ID' => 695, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 11, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.759956', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל', 'Address' => 'רח' התקומה 1 תל אביב - יפו, (מאחורי איצטדיון בלומפילד)' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ткума 1, Яффо (за стадионом Блюмфильд)', 'Name' => 'Культурный центр «Мендель»' }, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 190, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.051258', 'GoogleMapAddress' => '32.051258, 34.759956', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 695, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05E0%u05D3%u05DC%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx127489x1162078%2C&UserEarthX=127513&UserEarthY=1162063&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 1, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.78805', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 1, 'SeatsAmount' => 58, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.069395', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'ID' => 1513, 'Stairs' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1513, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Guide' => '', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.' }, 'Ru' => { 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.102445', 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'ID' => 2042, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1 }, 'ID' => 2042, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 2088, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2088, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.044979, 34.773399', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.044979', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חנה מרון 2, כניסה מרחוב אהובה עוזרי', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - סטודיו' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Студия', 'Address' => 'Ул. Хана Марон 2, въезд со стороны ул. Ахува Озери', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.773399', 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - סטודיו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. 3383', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Address' => 'רח' 3383', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2034, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 2034, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 11 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1710, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 1710, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'ID' => 1924, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней' }, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1924 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1192, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.065614', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.789245', 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1192, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ShowsQty' => 9 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ID' => 1734, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1734, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ShowsQty' => 48 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ShowsQty' => 20, 'ID' => 1610, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון גשר תל אביב', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1610, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 124, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.057234', 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Stairs' => 2, 'ID' => 2074, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.761619', 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 2074 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1929, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'ID' => 1929, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 438, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.760122', 'Lift' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Name' => 'Театр Давай' }, 'Longitude' => '34.763567', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 2069, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.055423', 'Parking' => 1, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 2069 }, { 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1717, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הבימה תל אביב', 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'Longitude' => '34.770042', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1862, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.041362', 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1862 }, { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 414, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Stairs' => 0, 'ID' => 414, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Guide' => '' } } }, { 'ID' => 1609, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.784731', 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1609, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ShowsQty' => 29 }, { 'ID' => 2040, 'Hall' => { 'ID' => 2040, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.064179', 'Parking' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.7871', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ID' => 1766, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1766, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 535, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 671, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 535, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Image2Height' => 671, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.052992', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 330, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1912, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1912, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.052992', 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 38, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив — Ресторан Блэкаут' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט' }, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ID' => 2078, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Stairs' => 0, 'ID' => 2078, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '' } }, { 'Hall' => { 'ID' => 389, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.7817983', 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 389, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' }, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1719, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1719, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ShowsQty' => 8 } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 451, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'CityID' => 102, 'RowsAmount' => 14, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд' }, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 0, 'ID' => 451, 'Image2Height' => 446, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 382, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 } } ], 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  אולם ספורט הקריה אשדוד

  רובע סיטי, רחי העצמאות 60, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט קריית שרת חולון

  רח' גבעת התחמושת 27, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז העיר חיפה

  רח' מסדה 36, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז גבהים גילה

  רח' צביה ויצחק 24, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  אשכול הפיס כרמיאל

  רח' מעלה אורט 15, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סביון
  מרכז התרבות סביון

  רח' גן השקמים סביון, סביון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו